Harjoittelun merkitys nivelrikkopotilailla

Polvinivelrikko

Nivelrikko on salakavala ja jokaisella siitä kärsivällä ihmisellä erilainen sairaus. Nivelrikosta kärsivät valittavat usein alle 30 minuuttia kestävästä aamujäykkyydestä (1). Tulehduksen luonne ja rooli nivelrikossa on epäselvä, mikä vaikeuttaa tehokkaan hoitokeinon löytymistä (2). Ero nivelrikon ja nivelreuman välillä on se, että nivelrikossa tulehdusta aiheuttavat monosyytit, nivelreumassa neutrofiilit.

Nivelrikkoon liittyy usein nivelen ylikuormitus, mutta se ei johdu pelkästään kuormituksesta. Tutkimuksissa on todettu, että nivelrikkoa esiintyy myös kuormittamattomissa nivelissä enemmän liikalihavilla ihmisillä. Syyksi tähän on ehdotettu elimistön matala-asteista tulehdusta (3) ja suoliston mikrobiomistoa (4).  Nivelrikon hoitaminen on yhä vaiheessa, vaikka tutkimusta tehdään koko ajan toimivien hoitokeinojen löytämiseksi.

Nivelrikkoa kärsivillä kohtuullinen harjoittelu on tärkeää. Tutkimuksessa (5), jossa vertailtiin tulehdusta hillitsevien sytokiinien määrää harjoittelu- ja harjoittelemattomien ryhmien välillä, selvisi, että interleukiini-10-sytokiinien määrä lisääntyi huomattavasti harjoitteluryhmällä. Tulehdusreaktioita hillitseviä sytokiineja kutsutaan anti-inflammatorisiksi sytokiineiksi, ja yksi keskeisimmistä on interleukiini-10 (6). Ei-harjoittelevien ryhmässä saman sytokiinien määrässä ei huomattu muutosta. Harjoitteluryhmässä tehtiin 25 kymmenen toiston sarjaa vastuksella, joka oli 60 % yhden toiston maksimista.

Paljasjalkakenkien pitkäaikainen käyttö lievitti kipua, paransi itse ilmoitettua toimintakykyä, vähensi polven kuormitusta ja vähensi kipulääkkeiden ottamista naisilla, joilla on polven nivelrikko.

Mielenkiintoisia tuloksia on saatu myös paljasjalkakenkien käytöstä nivelrikon hoidossa. Trombini-Souzan ym. (7) tutkimuksessa paljasjalkakenkien pitkäaikainen käyttö lievitti kipua, paransi itse ilmoitettua toimintakykyä, vähensi polven kuormitusta ja vähensi kipulääkkeiden ottamista naisilla, joilla on polven mediaalinen nivelrikko. Tutkimuksen mukaan paljasjalkakengillä kävelyä voidaan pitää konservatiivisena hoitovaihtoehtona polven nivelrikolle.  Nivelrikko esiintyy yleisemmin polvinivelen mediaalisella puolella.

Toisessa tutkimuksessa [Shakoor ym. (8)] polven sisäänpäin kääntymisen voimakkuus kävellessä väheni paljasjalkakenkiä käyttämisen jälkeen. Tutkimushenkilöiden kokema kipu väheni tutkitussa polvessa 6 kk aikana 36 %. On tärkeää huomioida, että tässä jälkimmäisessä tutkimuksessa oli vain 12 osallistujaa. Kuitenkin näiden tutkimusten pohjalta voidaan sanoa, että paljasjalkakenkä toimii hyvänä kävelyn harjoitusvälineenä.

  1. Vincent, T.L. & Watt, F. E. 2014. Osteoarthritis, Medicine, Volume 42, Issue 4, 2014, Pages 213-219. ISSN 1357-3039. https://doi.org/10.1016/j.mpmed.2014.01.010  
  2. Vincent T. L. 2020. Of mice and men: converging on a common molecular understanding of osteoarthritis. The Lancet. Rheumatology, 2(10), e633–e645. https://doi.org/10.1016/S2665-9913(20)30279-4
  3. Visser AW, Ioan-Facsinay A, de Mutsert R, et al. Adiposity and hand osteoarthritis: the Netherlands Epidemiology of Obesity study. Arthritis Res Ther. 2014;16:R19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3978723/
  4.  Boer CG, Radjabzadeh D, Medina-Gomez C, et al. Intestinal microbiome composition and its relation to joint pain and inflammation. Nat Commun. 2019;10 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6814863/
  5. Helmark, I. C., Mikkelsen, U. R., Børglum, J., Rothe, A., Petersen, M. C., Andersen, O., Langberg, H., & Kjaer, M. (2010). Exercise increases interleukin-10 levels both intraarticularly and peri-synovially in patients with knee osteoarthritis: a randomized controlled trial. Arthritis research & therapy, 12(4), R126. https://doi.org/10.1186/ar3064
  6. Silvennoinen O. ja Hurme, M. 2003. Uutta sytokiineista. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 2003;119(8):773-779. https://www.duodecimlehti.fi/duo93535#duo-comments-start
  7. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1357303914000267)Trombini-Souza F, Fuller R, Matias A, Yokota M, Butugan M, Goldenstein-Schainberg C, Sacco IC. Effectiveness of a long-term use of a minimalist footwear versus habitual shoe on pain, function and mechanical loads in knee osteoarthritis: a randomized controlled trial. BMC Musculoskelet Disord. 2012 heinäkuu 12;13:121. doi: 10.1186/1471-2474-13-121.  PMID: 22788574; PMCID: PMC3441481. https://bmcmusculoskeletdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2474-13-121
  8. Shakoor, N., Lidtke, R.H., Wimmer, M.A., Mikolaitis, R.A., Foucher, K.C., Thorp, L.E., Fogg, L.F. and Block, J.A. 2013. Improvement in Knee Loading After Use of Specialized Footwear for Knee Osteoarthritis: Results of a Six-Month Pilot Investigation. Arthritis & Rheumatism, 65: 1282-1289. https://doi.org/10.1002/art.37896

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *