Tämä on Fysioterapia Vuorman henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 8.3.2023.

REKISTERINPITÄJÄ

Yksityinen elinkeinonharjoittaja Fysioterapia Vuorma.

Hupakankorvenkatu 10 A 31

Y-tunnus: 2772807-7

Rekisterin teknisen toteutuksen toimittaja:

Vello Solutions Oy

vello.fi

Asiakaspalvelu: +358 40 6522 441

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Niilo Vuorma

fysioterapia@niilovuorma.fi

REKISTERIN NIMI

Ajanvaraus- ja asiakasrekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN JA KÄYTÖN TARKOITUS

Asiakassuhde syntyy ja henkilötietojen kerääminen alkaa henkilön varatessa ajan fysioterapiaan tai hierontaan tai luovuttaessaan itsestään muilla tavoin henkilötietojaan. Asiakkaan yhteystietoja tarvitaan palvelun ajanvarauksiin sekä ajanvarauksen kautta syntyvän sopimussuhteen hoitamiseen, laskutukseen ja asiakasviestintään. Asiakkaan terveystietoja tarvitaan, jotta asiakkalle voidaan suunnitella ja varmistaa yksilöllinen, turvallinen ja laadukas hoito terveydentilan mahdolliset vaikutukset ja rajaukset huomioiden. Asiakasrekisterissä säilytetään lisäksi asiakkaan hoitokäyntien historia Fsyioterapia Vuorman asiakassuhteessa, asiakkaan mahdollisesti antama palaute ja muiden yhteydenottojen sisältö, sekä asiakkaan suostumus tai esto vastaanottaa suoramarkkinointia Fysioterapia Vuormalta.

TIETOLÄHTEET

Asiakkaan itsensä antamat tiedot.

ASIAKASREKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköposti sekä palvelun kannalta oleelliset tiedot.

Palautteet ja yhteydenotot kuten palveluihin liittyvät toiveet.

Palveluthistoria Fysioterapia Vuormassa.

Suostumukset suoramarkkinointiin Fysioterapia Vuormalta.

REKISTERIN TEKNINEN TOTEUTUS

Fysioterapia Vuorman ajanvaraus- ja asiakasrekisterijärjestelmänä on Vello Solutions Oy:n Vello (https://vello.fi). Vello on Valviran hyväksymä luokkaan B lukeutuva (https://www.valvira.fi/terveydenhuolto/sosiaali-ja-terveydenhuollon-tietojarjestelmat) tietojärjestelmä. Vellon tietosuojalauseke (https://vello.fi/static2/img/vello-tietosuojalauseke.pdf) määrittelee tarkemmin, miten henkilötietoja kerätään ja pidetään tallessa.

HENKILÖN OMIEN TIETOJENSA TARKASTAMINEN JA TARKISTAMINEN

Jokaisella henkilöllä on oikeus selvittää onko hänestä olemassa tietoja rekisterissä. Mikäli näin on, henkilö voi pyytää omat tietonsa tarkistettavakseen. Jos Fysioterapia Vuorma ei pysty vastaamaan tällaiseen henkilötietopyyntöön heti, tiedot välitetään kohtuullisen ajan kuluessa. Henkilö voi itse päivittää osan henkilötiedoistaan Vello.fi-palvelun kautta. Muihin tietoihin henkilö voi pyytää Fysioterapia Vuormalta korjausta. Fysioterapia Vuorma tekee tällaiset korjaukset viipymättä.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Fysioterapia Vuorma käyttää kotisivuillaan (www.niilovuorma.fi) seuraavia evästeitä (cookies):

1. Kotisivujen palveluntarjoajan evästeet

2. Google Analytics -evästeet

Sivusto on toteutettu WordPress-palveluntarjoajan alustalla. Se tarjoaa tällä hetkellä (8.3.2023) sivustolla ensi kertaa vierailevalle selainkäyttäjälle mahdollisuuden valita kahden evästevaihtoehdon välillä. Näillä valinnoilla käyttäjä antaa suostumuksensa tallentaa omaan selaimeensa joko:

– pelkästään WordPress-sivuston teknisen toteutuksen kannalta välttämättömät evästeet (1), tai

– niiden lisäksi Google Analytics -evästeet (1 & 2)

Google Analytics on Googlen tarjoama palvelu, jonka avulla Fysioterapia Vuorma pystyy seuraamaan tarkemmin yksittäisiä sivustoille tehtyjä kutsuja. Fysioterapia Vuorma käyttää tätä tietoa kehittääkseen palvelutarjontaansa sekä kotisivujaan ja esimerkiksi selvittääkseen mahdollisten markkinointikampanjoiden vaikutuksia sivuston kävijämäärissä.